Styrelse 2017:   
TILLBAKA   
 
Ordförande
 
Erkki Rutanen                          
Sällskapet Länkarna Karlskoga
Vindarnas väg 12 B
691 51 Karlskoga
070 8627637
Kassör
 
Ingemar Hermansson
Sällskapet Länkarna Karlskoga
Skottvägen 5
691 54 Karlskoga
0586 - 725425
Sekreterare
 
Jan-Erik Fällman
Sällskapet Länkarna Karlskog
Vindarnas väg 3
691 51 Karlskoga
070 6990660
Vice ordförande
 
Arne Calmerfalk
Sällskapet Länkarna Askersund
 
 
 
 
Suppleant
Bengt Strandberg
Sällskapet Länkarna Askersund
 
Suppleant
 
Kurt Häll
Sällskapet Länkarna Askersund
 
 
 
 
 
 
 
Revisorer
 
Jan Bergqvist
Pär Östlund
Sällskapet Länkarna Karlskoga
 
 
Revisorssuppleant
Gullie Bergqvist
Sällskapet Länkarna Karlskoga
 
 
 
 

TILLBAKA